Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2012

Kurier365.pl: Z plastikowym karabinem

Agnieszka Żądło-Jadczak przeprowadziła tę rozmowę ze mną dość dawno, jednak opublikowana została właśnie teraz. Za co serdecznie dziękuję:-) Bez okazji rozmawiamy o stanie wojennym z Miłoszem Kamilem Manasterskim, poetą i prozaikiem, członkiem Związku Literatów Polskich, twórcą i redaktorem naczelnym Magazynu ZLP, animatorem kultury. Czytamy w kolejności: najpierw wiersz, potem wywiad albo odwrotnie. Tutaj wiersz:  Miłosz Kamil Manasterski: Stan wojenny Czy pamięta Pan swój wiersz „Stan wojenny"? Pewnie mam gdzieś w komórce. Trzymam w niej książki w PDF-ach. To taki stary wiersz. 13 grudnia dwa lata temu zadzwoniła do mnie teściowa i powiedziała mi, że przed chwilą w „Jedynce" czytany był mój „Stan wojenny". Ucieszyłem się, choć nikt nie pofatygował się, aby mnie powiadomić o wykorzystaniu praw autorskich. Wystarczyłoby napisać maila i powiedzieć o sprawie. Mówię to jako ciekawostkę. Kiedy powstał ten wiersz: w czasie stanu wojennego czy później? Nie m

XII Światowy Dzień Poezji UNESCO w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Inauguracja Światowego Dnia Poezji UNESCO w Warszawie rozpoczyna się zawsze w połowie kwietnia, przez ostatnie lata w gościnnych progach Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, ale wcześniej odbywają się tzw. jej prapremiery - dotąd m. in. w Brukseli, Londynie, Zakopanem, a w tym roku w Lubelskim Teatrze im. Juliusza Osterwy. Gośćmi Teatru będą: Aleksander Nawrocki, Barbara Jurkowska, Stefan Jurkowski, Juliusz Erazm Bolek, Miłosz Kamil Manasterski, Anna Mikulska, Anna Maria Huszcza, Tamta Kweliasszwili oraz lubelscy poeci: Urszula Gierszon, Eda Ostrowska, Waldemar Michalski, Stanisław Popek, Dominik Opolskiego, Jacek Guz i Artur Kocięcki, którzy zaprezentują swoją twórczość publiczności. Wieczór uświetni swoim śpiewem Maria Natanson z ČAČI VORBA. Odbędzie się również promocja wydanych na tę okazję 90 numeru „Poezji dzisiaj” oraz tomu poezji Artura Kocięckiego. TeatrOsterwy.pl

Gmina-Sepolno.pl: Bez skarg w Roku Skargi

Fot. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim Rok 2012 został między innymi ogłoszony Rokiem Piotra Skargi - osoby, która w swojej twórczości nawiązywał do patriotyzmu. Dlatego właśnie w Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim 16 marca 2012r. rozmawialiśmy na temat patriotyzmu z Panem Miłoszem Kamilem Manasterskim. Na początku spotkania zaproszony gość opowiedział nam o niesamowitej popularności polskiej literatury w Chinach. Okazuje się bowiem, że chińczycy nie tylko doceniają polskich pisarzy, ale i uczą się języka polskiego, , by lepiej zrozumieć naszą literaturę. Pan Miłosz Kamil Manasterski zaprezentował podczas spotkania wiersz swojego autorstwa, który został wydany w dwujęzycznym tomiku wierszy pt. „Złoto i czerwień” i podkreślił, że „Polska poezja jest ceniona na całym świecie”. Ten krótki wstęp miał za zadanie uświadomić słuchaczom, że patriotyzm nie powinien ujawniać się tylko w okresie wojen, gdy trzeba sięgnąć po broń. Również w o

Miasto Płońsk (plonsk.pl): Wagary z Miłoszem

Plonsk.pl:  21 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza odbyło się spotkanie literackie z Miłoszem Kamilem Manasterskim. Płoński Salonik Literacki zorganizowany został z okazji Światowego Dnia Poezji. Uczestnikami spotkania byli uczniowie płońskich szkół podstawowych. Poeta opowiedział uczniom anegdoty związane ze swoim imieniem, które często utożsamiane było z naszym noblistą - Czesławem Miłoszem. Sprawił, że młodzież mogła zajrzeć do pracowni Wielkiego Poety. - Czesław Miłosz był człowiekiem dystansu, tworzył pod silnym natchnieniem, pracował dużo i długo nad formą – mówił Pan Miłosz Manasterski. .

Naszajedynka.y0.pl: Spotkanie w Bibliotece Publicznej im. J. Iwaszkiewicza z poetą Miłoszem Manasterskim

16 marca uczniowie klas II a i II c gimnazjum uczestniczyli w bardzo ciekawej prelekcji pt. „Bez skarg w ROKU SKARGI". Skąd taki pomysł na wykład? Rok 2012 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił Rokiem Piotra Skargi.  16 marca uczniowie klas II a i II c gimnazjum uczestniczyli w bardzo ciekawej prelekcji pt. „Bez skarg w ROKU SKARGI". Skąd taki pomysł na wykład? Rok 2012 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił Rokiem Piotra Skargi. Nawiązując do twórczości Skargi i sięgając po współczesną poezję, poeta zastanawiał się, czym jest patriotyzm w XXI wieku.   Miłosz Manasterski udowadniał, że poezja jest szczególnym nośnikiem patriotycznych wartości i to nie tylko taka, która bezpośrednio odwołuje się do wojen, powstań narodowych i walki o niepodległość. Wspominając Piotra Skargę, próbował na nowo zdefiniować „patriotyzm” w czasach pokoju. Zaproponował  nowoczesną definicję „patriotyzmu”, w której ważniejsze od szabel i karabinów są książki i wiedza. Ciekawie d

BibliotekaŻnin.pl: Bez skarg w Roku Skargi w Żninie

http://www.bibliotekaznin.pl/news.php?page=8 15 marca 2012 r. w bibliotece odbyło się spotkanie z Miłoszem Kamilem Manasterskim – poetą, członkiem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, laureatem wielu nagród i autorem książek poetyckich. Uczestniczyli w nim uczniowie żnińskiego ogólniaka. Rok 2012 ogłoszony został Rokiem Korczaka, Kraszewskiego i ks. Skargi. I w tym roku przypada 400 rocznica śmierci Piotra Skargi - królewskiego kaznodziei, budowniczego dwóch kościołów jezuickich w Krakowie i Warszawie, a także twórcy Bractwa Miłosierdzia i Banku Pobożności. Historia zapamiętała go z tego, że niebywale biegle władał językiem polskim, nazywano go w owych czasach złotoustym. Skarga był księdzem i jezuitą. Miał wizję państwa katolickiego, w którym dominuje jedna religia. Jednocześnie w swoich kazaniach wzywał do jedności, do pokoju, do tego żeby sobie wybaczyć jeśli ktoś komuś coś złego zrobił. Miłosz Kamil Manasterski ma już dość skarg na Polskę dlatego też swoją

Paluki.tv: Patriotyzm = szacunek, życzliwość i tolerancja

Fot. Barbara Filipiak   W ubiegły czwartek w Bibliotece Publicznej w Żninie odbyło się spotkanie z Miłoszem Kamilem Manasterskim - poetą, członkiem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, laureatem wielu nagród i autorem książek poetyckich. Uczestniczyli w nim uczniowie żnińskiego ogólniaka. Rok 2012 ogłoszony został Rokiem Korczaka, Kraszewskiego i ks. Skargi. - Z okazji roku Piotra Skargi cenne jest, żebyśmy sobie przypomnieli, kim był ten jezuita i byśmy porozmawiali, czym dzisiaj jest patriotyzm i jaki ma on wpływ na kulturę - powiedział prelegent. Jak zauważył, jesienią ubiegłego roku Sejm uchwalił długo oczekiwaną uchwałę, kto będzie patronem kolejnego roku. - W tym roku mamy aż trzech patronów. Cała energia skoncentrowana jest na Januszu Korczaku. Dlatego też wymyśliłem sobie, że ja Skargę chcę przypominać różnymi sprawami - dodał. W tym roku przypada 400. rocznica śmierci Piotra Skargi. Nie pochodził on z zamożnej rodziny, w wieku 12 lat został sierotą

Lomianki.pl: Dom Kultury ma nowego dyrektora

Fot. Ireneusz Kania Od dziś obowiązki dyrektora Domu Kultury w Łomiankach pełnić będzie Miłosz Manasterski. Zastąpił na tym stanowisku odwołanego Łucjana Sokołowskiego. Nowy dyrektor pracuje w Domu Kultury w Łomiankach od 2002 r. Zajmuje się promocją, organizacją i prowadzeniem imprez, warsztatami literackimi, redagowaniem serii książek poetyckich. Organizuje m.in. Turniej Jednego Wiersza o Laur Burmistrza Łomianek i spotkania literackie "Na strychu w Łomiankach". Miłosz Manasterski – (ur. 1977) jest poetą, prozaikiem i animatorem kultury. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim. Zawodowo związany z kulturą od 1998 r. kiedy rozpoczął pracę w Akademickim Ośrodku Kultury w Łodzi. Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywał w Śródmiejskim Forum Kultury w Łodzi, Bielańskim Ośrodku Kultury w Warszawie i Państwowym Instytucie Wydawniczym. Jest członkiem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich i Skarbnikiem Oddziału Warszawskiego ZLP. Należy do Związku Zawodowego